Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
BlueLackk

Anlamına Göre Cümleler Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Anlamına Göre Cümle Türleri


1. Olumlu Cümle
2. Olumsuz Cümle
3. Soru Cümlesi
4. Emir Cümlesi
5. Ünlem Cümlesi
6. Şart Cümlesi
7. İstek Cümlesi
8. Gereklilik Cümlesi

1. Olumlu Cümle

Fiil cümlesinde işin, oluşun yapıldığını veya olduğunu; isim cümlesinde ise sözü edilen kavramın bulunduğunu, var olduğunu, bahsedilen şekilde olduğunu bildiren cümlelerdir.

Bursa bu mevsimde soğuktur.
Yarın daha erken gelmelisin.
Bu binanın yerinde şeftali bahçesi vardı.
Vapur rıhtımdan kalkıp ta Marmara'ya doğru uzaklaşmaya başlayınca, yolcuyu geçirmeye gelenler, üzerlerinden ağır bir yük kalkmış gibi ferahladılar: "Çocukcağız Arabistan'da rahat eder." dediler. Hayırlı bir iş yaptıklarına herkesi inandırmış olanların uydurma neşesiyle, fakat gönülleri isli, evlerine döndüler. Zaten babadan yetim kalan küçük Hasan, anası da ölünce uzak akrabaları ve konu komşunun yardımıyla halasının yanına, Filistin'in ücra bir kasabasına gönderiliyordu. Hasan vapurda eğlendi; gırıl gırıl işleyen vinçlere, üstleri yazılı cankurtaran simitlerine, kurutulacak çamaşırlar gibi iplere asılı sandallara, vardiya değiştirilirken çalınan kampanaya bakarak çok eğlendiBeş yaşında idi; peltek, şirin konuşmalarıyla da güverte yolcularını epeyce eğlendirmiştir.

2. Olumsuz Cümle

Fiil cümlesinde işin, oluşun yapılmadığını, yapılmayacağını veya olmadığını; isim cümlesinde ise sözü edilen kavramın bulunmadığını, var olmadığını, bahsedilen şekilde olmadığını bildiren cümlelerdir.Fiil cümleleri, olumsuzluk ekiyle ve "ne.....ne" bağlacıyla; isim cümleleri de "yok, değil" kelimeleriyle, "ne....ne" bağlacıyla ve "-sİz" olumsuzluk ekiyle kurulur.Yarın daha erken gelmemelisin.
Buraları daha önce hiç görmemiştim.
Ateşle oyun olmaz.
Bursa bu mevsimde soğuk değildir.
Bu binanın yerinde şeftali bahçesi yoktu.
Sokakta ne araba ne de insan var.
Ankara bugün hem elektriksiz hem susuz.
Bazı cümleler yapı bakımından olumsuz olduğu hâlde anlamca olumlu olabilir:

Çocuklarının okumasını istemiyor değildi. İstiyordu.
Cezaya çarptırılanlar suçsuz değildiler. Suçluydular.
Yangından korkmayan yoktur.
Beni sevindiren onun iyi haberlerini almaktan başka bir şey değildi.

Soru eki, olumsuz çekimlenmiş bir fiille birlikte anlamca olumlu cümle; olumlu çekimlenmiş bir fiille birlikte anlamca olumsuz cümle yapabilir:

Senin ne kadar zorluğa katlandığını bilmez miyim? Bilirim.
Anlattıklarına inanmaz olur muyum? İnanırım.
Sen çağırırsında o gelmez mi? Gelir.
Mazisi yıkık milletin atisi olur mu? Olmaz
İnsanları kendine inandırmak kolay mı? Kolay değil
Bu kadar eşyayı almaya para mı yeter? Yetmez.
O küçücük çocuğa bu ağır işler yaptırılır mı? Yaptırılmaz.
Yeşilden daha güzel renk olur mu? Olmaz.

Bir cümle aynı anlamı verecek şekilde hem olumlu hem de olumsuz kullanılabilir:

Uygarlığın başlıca özelliği bilime dayanması ve bilimle beslenmek zorunda olmasıdır. -> Uygarlığın bilime dayanmaması ve bilimle beslenmemesi düşünülemez.

Diğer cümle türleri de şunlardır ki bu cümleler ya olumlu ya da olumsuz olacaklardır.

3. Soru Cümlesi

İçinde soru anlamı bulunan; bir konuda bilgi edinmek, şüpheleri gidermek ve düşünceleri onaylatmak için kurulan cümlelere soru cümlesi denir.Cümlenin öğelerini bulmaya yönelik tüm soru kelimeleriyle soru cümleleri yapılabilir.

Elimdekinin ne olduğunu kim söyleyecek? Özne
Babası çocuğa ne getirmiş? nesne
Yarın kimi göreceksiniz? nesne
Ankara'ya ne zaman yerleştiniz? Zarf tüml.
Burayı nasıl buldunuz? Zarf tüml.
Daha sonra nereye gidecekler? Dolaylı tüml.

Cümlelerde soru anlamı soru sıfatları, soru zarfları, soru zamirleri, soru edatları, soru eki ve tonlama yoluyla sağlanır.a) "mİ" soru ekiyle:
Soru eki sadece yüklemin değil, diğer öğelerin ve unsurların da sorusunu hazırlar.


Son sözünüz bu mu anneciğim?
Alt  üst ?
Hiç mi anlatacak bir şeyin yok?
Tarlamı bana zorla mı sattıracaksınız?
Sular mı yandı, neden tunca benziyor mermer?
Acaba yanlış mı aklımda kaldı?

Soru eki değişik anlamlar katabilir:


Beni biraz dinler misiniz? İstek, rica
Sessiz olabilir miyiz? uyarı
Bu su da içilir mi? beğenmeme
Bütün bunları ben mi söylemişim? İnkâr, kabullenmeme

Soru eki her zaman cevap almaya yönelik değildir. Bazen cevap sorunun içinde de olabilir.

Senin ne kadar zorluğa katlandığını bilmez miyim? Bilirim.
Anlattıklarına inanmaz olur muyum? İnanırım.
Sen çağırırsında o gelmez mi? Gelir.
Mazisi yıkık milletin atisi olur mu? Olmaz
İnsanları kendine inandırmak kolay mı? Kolay değil
Bu kadar eşyayı almaya para mı yeter? Yetmez.
O küçücük çocuğa bu ağır işler yaptırılır mı? Yaptırılmaz.
Yeşilden daha güzel renk olur mu? Olmaz.

b) Soru sıfatlarıyla: 


Nasıl kitaplardan hoşlanırsın?
Kaç gün sonra geleceksin?
Eve giderken hangi otobüse bineceğiz?
Kaçıncı sınıfta okuyor?
Ne gün geleceğini söyledi mi?
Kaçar kişilik gruplar hâlinde gideceğiz?
Kaçta kaç hisse istersin?
Ne gün geleceksin?
Ne iş yapıyordunuz?

c) Soru zarflarıyla:

Neden coşkun suların sesi gittikçe dindi?
Bin bir başlı kartalı nasıl taşır kanarya?
Bu sonbahar sabahının donuk ince rengini nasıl anlatabilirim?
Daha ne kadar bekleyeceğiz?

d) Soru zamirleriyle:

Yanında ne getirdin?
Bunları sana kim anlattı?
Hangisi sizinle geldi?
Soruların kaçı cevaplandı?
Buraya nereden geldiniz?
Nereden gelip nereye gidiyoruz?
Burada kimi bekliyorsun?
Bu masa neden yapılmış? (tahtadan)
Kimin yanında bozuk para var?
Bu da neyin nesi?
Bizim neyimiz eksik?
Nereden buldun bunu?
Kim attı bu resimleri?
Çocuklarını alıp buraya gelsen de neyle geçineceğiz biz ikimiz?

e) Tonlama yoluyla
¦Bu mektup sana.
¦Bana mı? Kimden?
¦Evden olacak.
¦Evden? Ne münasebet! Evden mi?

4. Emir Cümlesi

Yüklemi emir kipiyle çekimlenmiş veya anlamca emir özelliği taşıyan cümlelerdir. Fiilin yapılmasını emir biçiminde bildirir.

Oraya otur ve yerinden kalkma.
Bu raporu akşama kadar yetiştir.
On dakika sonra hazır ol!
Gürültü etme!

*Emir kipiyle çekimlenmediği hâlde anlamca emir ifade eden cümleler de vardır.


Bu yazıyı arşive götüreceksin!
Yarın herkes burada olmalı.
Burayı hemen boşaltalım!

*Bazen dilek, istek anlamları ve başka anlamlar da taşır.

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak (temin etme)
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! (istek)
Kahraman ırkıma bir gül... (istek)
Her şey gönlünüzce olsun dilek. (dua)
Allah'ım bizi affet! (yakarma)
Peki, öyle olsun. (Razı olma)
Zannetme ki bunları unuturum. (uyarma)
Gayret edin; başaracaksınız. (teşvik)
Hele bir kere sözümü dinlemesin... (korkutma)
Bizi arayan Selim olmasın? (olabilirlik)
Şu adamın yaptıklarına bak. (şikâyet)

5. Ünlem Cümlesi

Sevgi, korku, şaşma, hayret, seslenme, coşkunluk, heyecan ve sitem ifade eden cümlelere ünlem cümlesi denir.Ünlem cümleleri, ünlemlerle, bazı sıfatlarla, emir kipiyle, "ki" bağlacıyla, haykırmalarla ve ses tonuyla kurulur.

Yapma!
Öyle yorgunum ki!..
İşte şimdi yandık!..
Ne güzel tesadüf!
Hişt! Buraya gel!
Şşt! Sus bakayım!
Ee, yeter artık!
Ah, ne yaptım!
Hah, şimdi oldu!
Eyvah! Geç kaldım!
İmdat! Boğuluyorum!
Çok ilginç!
Ne kadar güzel!
Çabuk eve git!
Ne olur yardım et!
Çık dışarı!

*Ünlem ifade eden sözler her zaman cümle hâlinde değildir:


Ey Türk Gençliği!
Hemşehrilerim!
Tanrım!
Mehmet!
Ay, elim!
Hay Allah!
Vah zavallı!
Vay sersem!
Aman dikkat!
Komşular!
Babacığım!
Simitçi!

6. Şart Cümlesi

İçinde şart ve koşul anlamı bulunan cümlelere şart cümlesi denir. Şart cümlelerinin yüklemleri şart kipine göre çekimlenmiştir ve yardımcı cümle oluşturmuştur. Yani bir cümleyi şart çekimiyle bir yardımcı cümle yapabiliriz.

Eve geldiyse bizi beklesin.
Ankara'ya gidersen Kızılay'dan bana kaset al.
Beni arayan Dursun ise gelmediğimi söyleyin.
*"ise", bazen istek anlamı katar; bu durumda yardımcı cümle ve şart cümlesi olmaz:

Kar yağsa da kartopu oynasak.
Önümüzdeki iki ayı bir geçirebilsek.
Onu bir bulsam..

*Cümlelerde şart anlamı bazı kelime ve eklerle de yapılabilir:


Kursa devam etti mi kazanır.
Büyüklerin yanında oturacaksın, ama konuşmadan.
Seni gördükçe onu hatırlıyorum.
Yarın geri vermek üzere alabilirsin.

7. İstek Cümlesi

Gerçekleşmesi mümkün olan veya olmayan dileği, arzuyu, isteği bildiren cümlelere istek cümlesi denir.İstek cümlesi istek ve dilek-şart kipleriyle yapılır; bu kiplerle birlikte "bari, tek, n'olaydı, keşke"kelimeleri de kullanılabilir.

Çıkıp biraz dolaşalım.
Dirilip kalksa da yapılanları bir görse.
Bari doğru cevap verseydi.
Her yere gitmeye razıyım, tek onu bulayım.
N'olaydı bugünleri görmeyeydim.
Keşke deprem olmasaydı.
Bari insanlarımız dürüst olsaydı.

8. Gereklilik Cümlesi

Bir eylemin gerçekleşmesinin gerekli ya da zorunlu olduğunu ifade eden cümlelerdir.

Bu çalışmayı bugün bitirmeliyiz.
Bize biraz daha para gerekiyor.
Eksiklerimizi tamamlamak için beş gün daha lazım.


Anlamına Göre Cümleler Resimleri

 • 3
  Anlamına Göre Cümleler Kavram Haritası 8 ay önce

  Anlamına Göre Cümleler Kavram Haritası

Anlamına Göre Cümleler Sunumları

 • 2
  Önizleme: 8 ay önce

  Anlamına Göre Cümleler Slayt / Sunu (PPTX)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  ANLAMLARINA GÖRE CÜMLELERBeyza Güran8/A 36Sevgi Kolejistyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibility

  2. Sayfa
  Anlamlarına Göre Cümleler1-Olumlu Cümle2-Olumsuz Cümle3-Soru Cümlesi4-Ünlem Cümlesi5-Şart Cümlesi6-İstek Cümlesi7-Emir Cümlesistyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_yppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibility

  3. Sayfa
  OLUMLU CÜMLEİş,oluş veya hareket yapıldığı,gerçekleştiğiniveya gerçekleşeceğini bildiren cümlelere ‘olumlu cümle’ denir. ÖRNEKLER:Yarın yağmur yağacak.Bütün gün evde oturdum.style.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilityppt_wppt_xppt_yr

  4. Sayfa
  DİKKAT ! Olumsuz bir değer yargısı taşıyan bazı cümleler şekil bakımından olumsuz görünmelerine rağmen anlamca olumludur. ‘Hırsız,kasadaki tüm paraları çalmıştı.’ Çalmak fiili,olumsuz bir davranıştır.Anlamca cümle olumludur.Cümlenin bildirdiği iş (çalma)gerçekleşmiştir. style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibility

  5. Sayfa
  OLUMSUZ CÜMLEİş,oluş veya hareketin yapılmadığını,gerçekleşmediğini bildiren cümlelere denir.Bütün gün evde oturma dım.Yarın yağmur yağma yacak. Yüklemi fiil olan bir cümleyi olumsuz yapmak için,fiil kök yada gövdelerine’’-me (ma)’’olumsuz eki gelir.style.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_y

  6. Sayfa
  DİKKAT!Yüklemi isim olan cümleleri olumsuz yapmak için ‘‘ –sız,-siz’’ eklerinden ,‘‘değil ’’ , ‘‘ yok’’sözcüklerinden veya ‘‘ ne…..ne’’ bağlarından yararlanılır.ÖRNEKLER:Beni ne aradı ne sordu.Bakkalda ekmek yok.style.visibilitystyle.rotationppt_wppt_wppt_hppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_yppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibility

  7. Sayfa
  Bir cümlede iki tane olumsuz unsuru varsa, o cümle anlamca olumludur.Örneğin;Bu soruyu yapmayan yok.(Herkes yaptı;olumlu cümle)Bu bahçede güzel çiçekler yok değil.(güzel çiçekler var;olumlu cümle)style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_yppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibility

  8. Sayfa
  ÇIKMIŞ SORULARAşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumludur?A)Bize ne zaman geldi ki şimdi gelsin.B)Oraya ne gittim,ne de giderim.C)Beni de senide tanımıyor değil.D)Benimle bir kere bile konuşmuş değil. (1993-DPY)style.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  9. Sayfa
  SORU CÜMLESİİş,oluş hareketin yapılıp yapılmadığını,gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini soru yoluyla öğrenmek için kurulan cümlelere denir. Soru cümlelerinin sonuna soru işareti(?)konur.ÖRNEK:O da bizimle gelir mi?İçerisinde soru sözcüğü veya soru eki bulunan her cümle soru cümlesi değildir.style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_yppt_hppt_wstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibility

  10. Sayfa
  ÖRNEKLER:Beni ne zaman dinledi ki!(Hiç dinlemedi;olumsuz cümle)Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesidir?A)Neden canın sıkılıyor diye sordu.B)Nasıl başarılı olduğumu göreceksin.C)İşin içinden nasıl çıkacağımı bilemiyorum.D)Kitapları nasıl bulduğunu mu anlatacaksın. (1995-FL)style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibility

  11. Sayfa
  ÜNLEM CÜMLESİSevinç,korku,üzüntü,heyecan,şaşkınlık gibi duyguları ifade eden cümlelere ‘ünlem cümlesi’ denir.Ünlemlerin veya içerisinde ünlem bulunan cümlelerin sonuna ünlem işareti(!)konulur.Oh! sonunda rahatladım.Sakın ha dediklerimi unutma!Yaşasın sınavı kazanmışım! v.bstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  12. Sayfa
  ŞART CÜMLESİİşin,hareketin yada oluşun yapılmasının veya yapılmamasının belli bir şarta bağlı olduğunu bildiren cümlelere denir.Cümlede şart anlamı –se(-sa)ekiyle kazanılır.ÖRNEKLER:Sınavı kazanırsan dünyalar benim olur.Çok okursanız kültürünüz artar.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilitystyle.rotationppt_hppt_wstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibility

  13. Sayfa
  DİKKAT!Cümlelere şart anlamı –se(-sa)ekiyle kazandırılır.Ancak bir cümlenin şart anlamı taşıması için,o cümlede-se(-sa) ekinin bulunması zorunluluğu yoktur.Örnekler:Ankara’ya geldiğinde bize uğrayacak.Tekrar dönek üzere gide bilirsin. style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  14. Sayfa
  İSTEK CÜMLESİİş,oluş veya hareketin yapılmasının veya gerçekleşmesinin arzulandığı cümlelerdir.Cümlelere istek anlamı -e(-a) ekiyle kazandırılır.ÖRNEKLER:Gel seni bir seveyim. Artık bu konuyu kapatalım.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  15. Sayfa
  DİKKAT!‘‘HANGİ CÜMLADE İSTEK söz KONUSUDUR?’’ şeklindeki sorularda seçeneklerde sadece’’-e,-a’’ eki almış istek cümleleri aranmaz.Bu ekleri almadığı halde’’istek’’anlamı taşıyan ‘‘emir’’ve ‘‘zorunluluk’’ifade eden cümlelerde vardır.Bahçedeki otları temizle. style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibilityppt_hppt_wppt_xppt_ystyle.visibility

  16. Sayfa
  SORU!Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir istek söz konusudur.A)Belki yarın imtihana gireceksin.B)Nihayet oraya benden önce gideceksin.C)Ziyaretten sonra tekrar eve döneceksin.D)Öyle sanıyorum ki bir hayli yürüyeceksin. (1992-ö.o.)style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  17. Sayfa
  EMİR CÜMLESİBir işin yapılmasını veya yapılmamasını emredildiği cümlelerdir.ÖRNEKLER:Gürültü yapmayınız.Yerdeki taşları hemen topla. style.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  18. Sayfa
  SORULAR!Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumludur?A)İstediğim gitmemek değil.B)Ne aradı ne sordu bizi.C)Gelmemeliydi burayaD)Bu havaları sevdiğimi söyleyemem.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  19. Sayfa
  Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?)getirilebilir?A)Güzel bir ev mi gördünB)Ne kadar güzel bir rüyaC)Okula nasıl geldiğini biliyorumD)Birden karşıma dikili vermesin miCEVAP:Astyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  20. Sayfa
  CEVAP:D‘‘Bu ilaçların faydasını görmemiş olmazsınız’’ cümlesinin ‘‘olumsuz-soru’’şekli aşağıdakilerden hangisidir?A)Bu ilaçların faydası görülmemiş olmaz mı ?B)Bu ilaçların faydasını görmemiş olmaz mısınız?C)Bu ilaçların faydasını görmediniz mi?D)Bu ilaçların faydasını görmemiş olabilir misiniz? style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  21. Sayfa
  Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

Anlamına Göre Cümleler Videoları

 • 2
  8 ay önce

  CÜMLENİN TÜRLERİ (Anlamlarına Göre) / Türkçe Konu Anlatım / ÖNDER HOCA / 2016-2017 Cümle Çeşitleri Anlamına Göre Cümleler

Anlamına Göre Cümleler Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Anlamına Göre Cümleler Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Anlamına Göre Cümleler Kavram Haritası
Yazı İşlemleri